Windykacja

skuteczna windykacja

windykacja

Kancelaria Prawna w Warszawie Delikt.pl zajmuje się zarówno windykacją polubowną, jak i windykacją sądową.

W zakresie windykacji polubownej świadczy usługi polegające na sporządzaniu wezwań do zapłaty, negocjowaniu z dłużnikami warunków spłat, zawierania ugód pozasądowych.

W zakresie windykacji sądowej świadczy usługi polegające na występowaniu do Sądu z powództwem o zapłatę, reprezentowanie wierzyciela na rozprawie, sporządzaniu niezbędnych pism procesowych w toku procesu, zawieranie ugód sądowych, składanie środków zaskarżenia, zabezpieczenie wierzytelności, a także składanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego i koordynowanie prowadzonej egzekucji.

Siedzibą Kancelarii prawnej Delikt.pl jest Warszawa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem 22 299 71 71, bądź mailowo kontakt@delikt.pl

Przewiń do góry