Prawo Nieruchomości

Pomoc w kwestii nieruchomości?

Prawo nieruchomości

Kancelaria prawna w Warszawie Delikt.pl świadczy pomoc prawną przy m.in. takich czynnościach z zakresu prawa nieruchomości jak:

   • umowy sprzedaży nieruchomości, w tym umowy zobowiązuje i rozporządzające
   • wykonanie prawa pierwokupu
   • zasiedzenie
   • zniesienie współwłasności
   • przekształcenie użytkowania wieczystego
   • spory najemców z właścicielami nieruchomości
   • zwrot wywłaszczonych nieruchomości
   • odszkodowanie za wywłaszczone grunty i przedsiębiorstwa
   • darowizny
   • działy spadku
   • podziały majątku wspólnego
   • umowy o dożywocie
   • umowy o rentę
   • ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
   • służebności

Kancelaria Prawna Delikt.pl z siedzibą w Warszawie zajmuje się reprezentacją w sporach dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczone grunty i przedsiębiorstwa, ustanowienia służebności czy też w sporach najemców z właścicielami nieruchomości.

Ponadto, Kancelaria Prawna Warszawa Delikt.pl zajmuje się sporządzaniem m. in. umów sprzedaży nieruchomości, warunkowych umów sprzedaży, ugód pozasądowych w wyniku, których dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości, umów majątkowych, w tym podziałów majątku wspólnego, umów najmu, umów dzierżawy, a także ich opiniowaniem.

Kancelaria Prawna w Warszawie Delikt.pl posiada bogate doświadczenie w obrocie nieruchomościami, współpracujemy również z najlepszymi notariuszami pod okiem, których przeprowadzimy nawet najbardziej skomplikowane przeniesienia własności nieruchomości. 

Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się również w obsłudze przedsiębiorstw budowlanych, w tym zwłaszcza deweloperów. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na płynne uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na wybudowanie inwestycji. Pomożemy Ci również w zakupie nieruchomości, podziale nieruchomości, złożeniu wniosków do wydziałów ksiąg wieczystych oraz opracowaniu pod względem prawnym wzorów umów rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych oraz przenoszących własność.

Kancelaria Prawna wspiera również w codziennym funkcjonowaniu agencje nieruchomości, indywidualnych pośredników nieruchomości, a także fliperów nieruchomości. Na rzecz w/w podmiotów prowadzimy również stałą obsługę prawną.

Siedzibą Kancelarii prawnej Delikt.pl jest Warszawa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem 22 299 71 71, bądź mailowo kontakt@delikt.pl

Przewiń do góry