Obsługa korporacyjna spółek, fundacji i stowarzyszeń

Zapewnimy obsługę prawną dla twojej spółki, fundacji bądź stowarzyszenia

Stała obsługa prawna – Jedną z usług Kancelarii Prawnej Delikt.pl jest obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń. Podmiotom funkcjonującym w obrocie prawnym oferujemy przygotowywanie uchwał organów uchwałodawczych, a także przekształcenia spółek czy też bieżące doradztwo prawne. Kancelaria przeprowadza cały proces rejestrowania zmian
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obsługa korporacyjna spółek może polegać również m. in. na:

  • sporządzaniu wszelkiej dokumentacji korporacyjnej;
  • przygotowywaniu uchwał dotyczących zmian składu zarządu, składu rady nadzorczej, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki itd.;
  • przygotowaniu projektów zawiadomień o posiedzeniach organów spółki i porządku obrad;
  • prowadzeniu oraz koordynacji posiedzeń organów spółki;
  • reprezentowaniu wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy;
  • protokołowaniu posiedzeń i podjętych uchwał przez organy spółki;
  • składaniu dokumentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  • wszelkie czynności niezbędne przy sprzedaży udziałów/akcji.

Kancelaria Prawna Warszawa Delikt.pl specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów zajmujących się szeroko rozumianym prawem nieruchomości, w tym deweloperów, inwestorów budowlanych, generalnych wykonawców, agentów nieruchomości, brokerów nieruchomości, pośredników nieruchomości jak również zarządców nieruchomości. 

Nasze bogate doświadczenie w dziedziczenia prawa nieruchomości pozwala nam na sprawne przeprowadzanie procesów budowlanych, inwestycyjnych oraz obrotu nieruchomości. Współpracujemy również z doświadczonymi notariuszami pod okiem, których przeprowadzimy nawet najbardziej skomplikowane sprzedaże nieruchomości.

Stała obsługa prawna – Osoby zainteresowane stałą obsługą korporacyjną spółek zapraszamy do kontaktu.

Przewiń do góry