Upadłość i Restrukturyzacja

- Ogłoszenie Upadłości,
- Przeprowadzenie restrukturyzacji

Upadłość i restrukturyzacja

Kancelaria prawna w Warszawie Delikt.pl świadczy pomoc przy m.in. takich czynnościach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego jak:

  • ocena przesłanek upadłości;
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • zgłoszenia wierzytelności;
  • reprezentacja Klientów w postępowaniu upadłościowym;
  • sporządzanie wniosków o restrukturyzację;
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Kancelaria Prawna Delikt.pl zajmuje się obsługą osoby zadłużonej, ubiegającej się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, bądź o ogłoszenie upadłości (również konsumenckiej), obsługą upadłego w postępowaniu upadłościowym poprzez przygotowywanie propozycji układowych, obsługę procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli oraz zatwierdzenia układu przed Sądem.

Ponadto, Zespół Kancelarii Prawnej Delikt.pl oferuje również obsługę wierzycieli składających wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jak i obsługę wierzyciela po ogłoszeniu upadłości poprzez m. in. zgłoszenie wierzytelności, składanie wniosków w toku postępowania, reprezentowanie wierzyciela na Zgromadzeniu Wierzycieli.

Siedzibą Kancelarii prawnej Delikt.pl jest Warszawa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem 22 299 71 71, bądź mailowo kontakt@delikt.pl

Przewiń do góry