Sporządzanie i Opiniowanie Umów

Pomoc w przygotowaniu umowy

sporządzanie umów

Kancelaria prawna w Warszawie Delikt.pl świadczy pomoc w zakresie sporządzenia i zaopiniowania wszelakich umów m.in.

  • o roboty budowlane
  • sprzedaży
  • najmu / dzierżawy
  • o dzieło / zlecenia
  • darowizny
  • przewozu

Kancelaria Prawna Delikt.pl oferuje sporządzanie oraz opiniowanie umów z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, m. in. umowy o roboty budowlane, umowy sprzedaży, umowy najmu/dzierżawy, umowy o dzieło/zlecenia, umowy przewozu.

Kancelaria prawna w Warszawie przy sporządzaniu umowy w sposób kompleksowy zajmuje się powstawaniem umów, czy też regulaminów, począwszy od sporządzenia projektu, po negocjacje, aż do podpisania umowy.

Ponadto, Kancelaria dokonuje analizy i weryfikacji umów już istniejących w obrocie w celu wskazania zagrożeń, które mogą wynikać z jej obowiązywania.

Siedzibą Kancelarii prawnej Delikt.pl jest Warszawa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem 22 299 71 71, bądź mailowo kontakt@delikt.pl

Przewiń do góry